Hakkımızda

Bilgi ve iletişim çağında teknolojinin en önemli unsurlarından biri de İnternettir. İnternet güvenli, doğru ve farkındalık düzeyi tam olmadan bilinçsizce kullanıldığında bazı riskler taşımaktadır. Toplumu internetin risklerinden korumak, daha güvenilir, doğru ve etkin internet kullanımı konusunda çocukları, gençleri ve aileleri bilinçlendirmek hepimizin görevidir. Bu nedenle bilgi çağında geleceğimizin teminatı çocukların ve gençlerin internetin olumlu yönlerinden faydalanan, olumsuzluklarından korunan, bilgi teknolojileri konusunda farkındalıkları yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine yansıtılması, yarınların daha güvenli ve mutlu olması için önem arz etmektedir.

Güvenli İnternet Merkezi; başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumdaki internet kullanıcılarının, internet teknolojilerini daha bilinçli ve etkin kullanması amacıyla; eğitimler yapmak, farkındalık çalışmaları yapmak, plan ve projeler oluşturmak üzere 2017 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle kurulmuştur.

Güvenli İnternet Merkezi, Bilinçlendirme, Yardım ve İhbar olmak üzere 3 merkezden oluşmaktadır.